Uppsägning / Avflyttning

Uppsägningstid

Uppsägning­stiden är 3 hela kalender­månader. Det betyder att om du säger upp din lägenhet den 31 december så har du kvar ditt hyreskontrakt t o m den 31 mars. Säger du upp ditt avtal mitt i månaden, så räknas din uppsägning från efterföljande månadsskifte. Exempel: säger du upp ditt avtal 13 maj så räknas uppsägningen från och med den 31 maj och löper sedan t o m 31 augusti.

Vill du säga upp din bostad eller bilplats?

Uppsägning av hyresavtal kan göras på tre sätt, men gemensamt är att uppsägningen ska göras skriftligen.

På baksidan av kontraktet finns en del för uppsägning som du skriver på. Kom ihåg att även fylla i ditt telefonnummer (så nya intressenter kan få tag på dig och titta på lägenheten) och gärna din nya adress (så att vi kan skicka besiktningsprotokoll till dig). Antingen kommer du upp till oss på Mariehus och skriver under avtalet hos oss eller så skriver du under den kopia av avtalet du har hemma och lämnar in till oss.

Du kan även ladda hem blanketten för uppsägning av bostad eller bilplats , skriv ut den, fyll i, skriv under med din namnteckning och skicka in till oss. Blanketten hittar du längst ner på sidan.

Numera finns även möjligheten att säga upp ditt avtal digitalt via Mina sidor och signera uppsägningen med BankID.

Uppsägning av bostad på grund av dödsfall

Vid dödsfall gäller lite andra regler när man säger upp kontraktet, då gäller en månads uppsägningstid om dödsbodelägarna så önskar. Detta är under förutsättning att bostaden sägs upp inom en månad efter dödsfallet. Sägs kontraktet upp senare så gäller tre månaders uppsägningstid, precis som vanligt. Observera att alla delägare i dödsboet måste skriva under uppsägningen. Vem som är ägare av dödsboet framgår av ett “Dödsfallsintyg med släktutredning” som du kan beställa från Skattemyndigheten. Kopia på detta ska skickas in till oss ihop med uppsägningen.

Länk till Skattemyndigheten

Visning av lägenheten

Under uppsägningstiden kommer du att bli kontaktad av bostadssökande som vill se din lägenhet. Ni kommer själva överens om tid för det. Tänk på att du som hyresgäst är skyldig enligt hyreslagen att visa din lägenhet för bostadssökande under din uppsägningstid. Det är också viktigt att du visar var de gemensamma utrymmena finns såsom förråd, tvättstuga och soprum/sophantering.

Besiktning

Du kommer att få ett brev med meddelande om besiktning av din lägenhet. Vill du närvara vid besiktningen är du välkommen att höra av dig till oss för tidsbokning.

Parkeringstillstånd

Under din pågående flytt kan du få ett tillfälligt parkeringstillstånd av oss. Säg till oss så får du ett tillfälligt parkeringstillstånd att lägga i framrutan på flyttbilen. Tänk på att andra regler kan gälla i centrum där Mariehus inte äger marken! Här kan vi inte bevilja eller ge ut ett tillfälligt parkeringstillstånd.

Städning

Det är mycket att tänka på när du ska flytta! Ihop med brevet om besiktning får du en broschyr “Till dig som flyttar” där det finns en lista med de viktigaste punkterna som du inte bör missa vid städningen. Tänk på att städa ordentligt efter dig! Om du får anmärkningar på städningen kommer vi att fakturera dig för kompletterande städning, med en kostnad enligt städfirmans faktura. Du kan även ladda hem checklistan för städning bland blanketterna nedan, och ha som hjälp när du städar ur din bostad.

El

Kom ihåg att avsluta ditt elabonnemang när du flyttar och be om en så kallad slutavläsning. Annars kan du bli felaktigt fakturerad från elbolaget.

Nycklar

ALLA nycklar, digitala taggar och tvättlås/cylindrar ska lämnas in till Mariehus senast kl 12.00 på avflyttningsdagen. Om inte alla nycklar lämnas tillbaka, eller om de inte kommer in i rätt tid, kommer vi att fakturera dig kostnaden för ett nytt lås med tillhörande nycklar samt en arbetskostnad för låsbytet.

Blanketter

Vill du veta mer?

För mer information så ta kontakt med Eric Svensson på telefon 0501-686 16 eller skicka ett mail till honom: e-mail till Eric

Dela
Senast uppdaterad 30 juli, 2021 av Maria Andersson