FAQ – Vanliga frågor

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna.

Adressändring

När man flyttar behöver man göra en adressändring, samt ändra sin folkbokföringsadress.


Adressändring med eftersändning av post görs via Adressändring och i samband med detta behöver man även göra en flyttanmälan till Skatteverket.

Andrahandsuthyrning

Man får inte, som hyresgäst, hyra ut sin lägenhet i andrahand utan att Mariehus har godkänt det. I vissa fall kan vi godkänna andrahandsuthyrning men om det ska ske måste Mariehus godkänna den som ska bo i andra hand. Mariehus, hyresgäst och andrahandshyresgästen skriver ett avtal tillsammans. En andrahandsuthyrning ska vara tidsbegränsad och lägenheten kan inte överlåtas till andrahandshyresgästen.


Sedan oktober 2019 är en otillåten andrahandsuthyrning förenat med direkt uppsägning av hyresavtalet.


Bra att veta för dig som vill hyra ut i andra hand.

Autogiro

Ansöker man som hyresgäst om att hyran ska betalas via autogiro, dras pengarna automatiskt från ens konto den sista bankdagen varje månad.


Du ansöker om autogiro direkt via din internetbank. Kolla med just din bank om du är osäker på hur du gör.


Generellt så fungerar det som så att du söker fram företagsnamnet eller betalningsmottagaren dit pengarna ska gå och ansluter sedan ditt konto.


Du som bor i kvarteret Ärlan (Kungsgatan 9, Nya Torget 4 samt Österlånggatan 10-12 ) väljer Mariehus AB som betalningsmottagare och övriga hyresgäster väljer Mariehus Fastigheter som betalningsmottagare.


Ditt betalarnummer är samma sak som ditt personnummer angivet med 12 siffror.


Som en del av vårt miljöarbete skickas inga avier ut till dig som väljer autogiro. När autogirot börjat gälla får du en första hyresavi. Därefter får du endast avi om beloppet ändras men du kan alltid se dina avier på Mina Sidor.

Avfallshantering

I alla Mariehus fastigheter är det källsortering som gäller. Det innebär att i ditt bostadsområde, eller i dess närhet, finns återvinnings­stationer med behållare för förpackningar av papper, plast, glas och metall. Matavfall lägger du i avsett kärl för just matavfall och hushållssopor läggs i kärl avsett för hushållssopor.


Det är viktigt att du som hyresgäst även följer de regler för matavfallssortering som finns. Det är viktigt att du sorterar noggrant eftersom bristfällig sortering kan påverka hyresnivån. Genom att sortera matavfall bidrar du dessutom till ett miljövänligt boende.


Grovsopor, batterier, elektriska apparater och kemikalier ska du lämna på en avfallsanläggning. Avfallsanläggningen i Mariestad, Bångahagen, tar hand om grovsopor och farligt avfall etc. Öppettider och mer information finns på AÖS webbplats, Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS)

Balkonger

Önskar man sätta upp blommor på sitt balkongräcke, ska dessa sättas med blomlådan på insidan om balkongräcket. Detta då det föreligger en risk för skada om blomlådorna går sönder eller släpper från sina fästen och sitter på utsidan av räcket.


Det är inte tillåtet att skaka mattor från sin balkong och inte heller mata fåglar. Detta då det skapar en olägenhet för kringboende grannar samt att fågelmaten kan dra till sig ohyra.


Du får använda el-grill på din balkong. Grill med öppen låga är inte tillåtet eftersom risken för brand är alldeles för stor.

Bankgiro

Du betalar in din hyra till Mariehus ABs bankgiro 5148-2438. Glöm inte att ange det OCR-nummer som står angivet på hyresavin.


Tänk på att du som bor i Mariehus Ärlan (Kungsgatan 9, Nya Torget 4 samt Österlånggatan 10-12) betalar hyran till bankgironummer 5220-9400. Glöm inte att ange det OCR-nummer som står angivet på hyresavin.

Barnvagnar

I samråd med Brandförsvaret råder det förbud för att förvara barnvagnar i trapphusen. Dels för att de ofta är gjorda av lättantändligt material men de blockerar även utrymningsvägarna om de är uppställda i trapphusen.

Bilplatser

På de flesta av våra bostadsområden finns det bilplatser och garage att hyra utav oss. Våra lediga bilplatser publiceras via hemsidan.


Parkering får endast ske på avsedd plats.


Parkeringsplatserna är till för fordon som används regelbundet. Fordon måste parkeras innanför markering med alla hjul och inget får sticka ut över markering. Den är alltså inte till för en längre uppställning av fordon.


Garageplatserna hyrs ut som bilplats. Det är inte tillåtet att utnyttja garaget som förråd eller bedriva verkstad.


Det är endast våra hyresgäster som kan hyra bilplats hos oss.

Borgenär

I de fall då man som tilltänkt hyresgäst påvisar en lägre inkomst än efterfrågat kan en borgenär vara ett alternativ. En borgensman kan endast bli aktuell för att komplettera upp en svag inkomst. Inte när de saknas inkomst eller föreligger skulder och/eller betalningsanmärkningar (sedvanlig kreditkontroll görs).


Borgensmannen förbinder sig att betala hyra och andra eventuella kostnader som kan uppstå, ifall hyresgästen själv inte kan. Ett borgensåtagande ska skriftligen sägas upp för att upphöra att gälla, och det kan sägas upp efter 2 år med en uppsägningstid om 9 månader.

Diskmaskin

Har din lägenhet rätt förutsättningar kan du beställa och installera en diskmaskin. Ta kontakt med fastighetsskötarna på ditt område så hjälper de dig. telefonnummer hittar du i entrén till trapphuset där du bor.

E-faktura

När du ansluter dig till e-faktura kommer hyresavin digitalt direkt till din internetbank. E-fakturan skickas ut vid samma tidpunkt som du skulle fått din hyresavi på papper.


Det är enkelt, säkert och kostar inget. Du anmäler dig till e-faktura i din internetbank. OBS! Har du tidigare haft hyresavi till din e-post så måste du efter anmälan till e-faktura till din internetbank logga in på Mina Sidor och ändra att du vill ha din avi “Via brev”.  Annars kommer inte din avi med i filen som skickas till internetbanken.

Felanmälan

Om något går sönder i lägenheten eller inte fungerar som det ska måste du föra en felanmälan till oss så vi kan felsöka och åtgärda problemet.


Felanmälan gör du lättast via Mina Sidor, då skickas din felanmälan direkt till fastighetsskötarna på ditt område som återkommer till dig inom kort.


Har du inte möjlighet att använda dator, mobil eller surfplatta kan man kontakta fastighetsskötarna direkt. Kontaktuppgifter finns i ditt trapphus.


Vid akuta fel så vänd dig direkt till din fastighetsskötare, kontaktuppgifter finns i ditt trapphus.

Akuta fel/problem som inträffar vardagar mellan klockan 16.00 – 07.00 samt på lördagar och söndagar anmäler du på vår jourtelefon, 070-606 86 00. Exempel på akuta fel är till exempel totalstopp i avlopp eller vattenläcka.

Fiber

Fiber finns indraget i alla våra fastigheter. Kolla informationen för Våra områden så ser du vilket alternativ som gäller för just ditt boende.

Flyttstädning

När man sagt upp sin lägenhet behöver man tömma och städa den och tillhörande förråd. Det åligger avflyttande hyresgäst att grundligt städa alla ytor i lägenheten så att inflyttande hyresgäst kan flytta in. Mariehus utför en städ/avflyttningsbesikting utav lägenheten på avflyttningsdagen. Blir inte lägenheten godkänd riskerar man, som avflyttande hyresgäst, att debiteras de timmar som en städfirma behöver lägga för att städa lägenheten.


Checklista städning

Grillning

Du får använda el-grill på balkongen. Grill med öppen låga är inte tillåtet på balkonger eftersom risken för brand är alldeles för stor. Undantaget är de områden där lägenheten är en marklägenhet med inga andra hyresgäster ovanför.


Har du egen uteplats får du använda vanlig grill så länge det inte stör grannarna. För att minimera brandrisken är det viktigt att du ställer grillen så längt ut från huset som möjligt.


Vill du grilla ute så måste du följa de allmänna regler och förevisningar som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap informerar om och beakta brandrisken.


Tänk på att alltid visa hänsyn och respekt gentemot dina grannar.

Husdjur

Det är tillåtet att ha husdjur i våra lägenheter men tänk på att visa hänsyn till dina grannar. Se till att huyrdjuren inte förorenar sandlådor och andra platser på gården där barnen leker. Rasta inte hundar var som helst i bostadsområdet, plocka upp efter hunden och se till din katt.

Självklart använder du koppel!


Ta inte med husdjuren till tvättstugan eller andra gemensamma utrymmen eftersom det finns många allergiker.


Tänk på att om dina djur orsakar skador på lägenheten är det du som hyresgäst som får betala eventuella skador som ditt husdjur orsakar.


Vissa djursorter kräver tillstånd från olika myndigheter och oss som hyresvärd. Säkerställ att du har rätt att skaffa och inneha ett djur innan du införskaffar det.

Kivra

Du kan få din hyresavi direkt till din digitala brevlåda om du är ansluten till Kivra. Är du redan kund hos Kivra kommer du automatiskt få din hyresavi dit. Är du ansluten till e-faktura och istället vill ha din hyresavi till Kivra måste du först avsluta e-fakturan. Kivra skaffar du enlast på Kivra.se eller via Kivra-appen.

Lokaler

Vi har både affärslokaler och förrådslokaler som man kan hyra hos oss.


Kontakta uthyrningen på telefon 0501-686 16 för att få mer information om lediga lokaler. Du kan även mejla till oss och ge en beskrivning där du berättar vilken typ av lokal du tänkt dig.


Om du vill överlåta eller ta över en verksamhet måste du kontakta oss. Hyresrätten för en lokal får enligt lag inte överlåtas utan att vi som hyresvärd ger tillstånd.

Lägenhetsnummer

Det finns två lägenhetsnummer kopplade till ens lägenhet. Det ena är det interna lägenhetsnumret som används vi samband med att man gör en felanmälan eller är i kontakt med oss på Mariehus. Detta nummer kan man finna antingen på sin ytterdörr eller på trapphustavlan.


Det andra numret är Lantmäteriets lägenhetsnummer. Det numret är fyrsiffrigt, där de första två siffrorna anger vilket våningsplan bostaden ligger på. Entréplan sätts till 10. Även om ett våningsplan ligger en halvtrappa upp från entrén räknas det som entréplan. Våningsplan över entréplan numreras 11, 12 och så vidare. När man kommit upp på ett våningsplan, exempelvis 12, börjar numreringen med 1201 vid den bostad som ligger till vänster om trappan och fortsätter medsols. Detta lägenhetsnummer används vid kontakt med myndigheter eller andra företag, exempelvis vid beställning av fibertjänst.

Mina sidor

Mina Sidor är både för dig som söker lägenhet hos oss och för dig som bor hos oss. Logga in på Mina Sidor via vår hemsida och enklast loggar du in med Bank-ID. Självklart fungerar det att logga in med användarnamn och lösenord också. Har du problem att logga in så kontaktar du Eric Svensson antingen via mejl eller på telefon 0501-686 16.


På Mina Sidor har du som är kund åtkomst till flera funktioner:


 • Nyheter och notifieringar – meddelanden som vi skickar ut
 • Mina ärenden – se förslag, gör intresseanmälningar och svara på erbjudanden
 • Mina profiler – aktivera eller ändra din köprofil, köprofilen styr vad du vill få förslag på
 • Mina uppgifter – ändra kontaktsätt, adress, telefonnummer, e-post, användarnamn eller lösenord
 • Mina betalningar – se avier och fakturor, betald/obetald, OCR-referens och du kan skriva ut din hyresavi
 • Mina avtal – produktnummer, lägenhetsnummer, avtalstider, hyra, yta, uppsägningstid
 • Felanmälan – skapa och skicka in felanmälningar till oss
 • Förbrukning – du som har individuell debitering av vatten och /eller el ser din förbrukning.
 • Tillfällig adress – andra tillfälligt din aviseringsadress, till exempel till sommarbostaden
 • Kundinformation – information som till exempel skötselråd och bruksanvisningar som gäller din bostad, bilplats eller förråd.

Är du kund hos oss kan du ta emot Nyhetsmeddelande från oss via Mina sidor eller din e-post. Nyheter läggs även på Mina Sidor men för att du inte ska missa när vi skickar ut viktiga meddelanden eller annan information är det bra att få ett mejl eller en notifiering. Hur du vill ta emot detta väljer du på Mina Sidor under Mina uppgifter eller under Konto och Kontaktvägar på Nya Mina sidor.


Om du glömt din pinkod/lösenord så går det alldeles utmärkt att logga in med Bank-ID eller Mobilt BankID.


Du kan även gå via “Logga in/Glömt lösenord” Där anger du ditt användarnamn eller e-postadress samt ditt personnummer. Klicka sedan på “Skicka lösenord”. Då får du ett tillfälligt lösenord skickat till dig på det sätt du angivit i din kontaktinformation (brev eller e-post). Tänk på att det tillfälliga lösenordet bara fungerar en enda gång så du måste välja ett eget lösenord direkt när du loggat in med det tillfälliga.


Du kan också besöka eller ringa oss.

Nycklar

Kan du inte kvittera ut dina nycklar personligen vid inflytt går det bra att låta någon annan hämta och kvittera ut dem. Avtalsinnehavaren måste fylla i en fullmakt för att kvittera ut nycklar. Den som hämtar ut nycklarna måste ta med sig fullmakten och uppvisa giltig legitimation samt en kopia av avtalsinnehavarens legitimation.


Du som hyresgäst har ansvar för att alla dina nycklar eller digitala taggar finns i rätt antal. Det vill säga att de ska vara lika många i antal vid eventuell avflytt som vid inflytt.


Om du tappar bort en nyckel får du betala för ett låsbyte och nya nycklar alternativt en omprogrammering av digitala taggar/nycklar och dess läsare.


Om du behöver fler nycklar kontaktar du Mariehus på telefon 0501-686 00. Du får inte göra egna kopior utan måste alltid kontakta oss först.


Blir du utelåst från din lägenhet under dagtid, 07.00 – 16.00 så kontaktar du fastighetsskötarna på ditt område. Telefonnummer till dessa hittar du i entrén till ditt trapphus.


Övrig tid ringer du till Mariehus jourtelefon, 070-606 86 00. Vid dessa utryckningar, när jouren tillkallas, debiterar vi dig en jourkostnad.


Vid låsöppning till din bostad måste du kunna legitimera dig så vi vet vem du är och att det verkligen är du som bor i lägenheten.

Obetald hyra

Om du får problem med att betala din hyra, hör av dig till oss direkt, innan det gått för långt. Då kan vi ge dig råd och hjälpa dig att hitta en lösning. Om du inte betalar din hyra i tid, medför det extra kostnader och kan skapa problem för dig i framtiden.


Första steget är att du får ett inkassokrav, vilket innebär extra kostnader. Därefter går ärendet vidare till Kronofogden och du riskerar att tvingas flytta från din bostad.

Paraboler och markiser

Det är inte tillåtet att sätta upp paraboler, markiser, skyltar eller annan typ av utrustning som gör åverkan på fastighetens fasad. Är du osäker på om det du vill montera är godkänt så ta kontakt med oss.

Rökning

I alla gemensamma utrymmen inom våra fastigheter råder det rökförbud. Det innebär bland annat trapphus, tvättstugor, miljörum och källar- och vindsutrymmen. Kort sagt, i alla utrymmen där andra människor också har rätt att vistas i.


I din egen bostad är det tillåtet att röka, samt på balkongen och/eller uteplatsen, Det är dock väldigt viktigt att visa hänsyn till sina grannar, då röklukt kan upplevas som störande och besvärande. Tänk även på att lagen om nedskräpning förnyades 1 januari 2022. Det blev då straffbart att slänga fimpar, snus och tuggummi på offentlig plats. Straffet är böter men i allvarliga fall kan det leda till fängelse upp till ett år.


När man som hyresgäst eventuellt flyttar ur sin lägenhet och har rökt inomhus kan det behövas extra åtgärder för att återställa lägenheten, en så kallad patentering (nikotinspärr-målning) Denna typ av merkostnad debiteras den avflyttande hyresgästen och kostnaden varierar beroende på bostadens storlek och antal rum.

Seniorboende

Mitt i centrala stan har vi har vi seniorboende, perfekt för dig som är 55 år eller äldre. Seniorbostäder är hyresrätter med förhöjd tillgänglighet. Det betyder till exempel att det finns hiss i fastigheten och det är låga eller inga trösklar alls i bostaden. Badrum och sovrum är ofta rymliga.


Varje lägenhet har eget förråd som ligger i bottenplan.

Skadedjur

Som hyresgäst har man anmälningsplikt när man misstänker att man drabbats utav skadedjur. Om du skulle drabbas av skadedjur eller insekter kan du ringa direkt till det saneringsföretag som vi anlitar, eller så ringer du till oss så gör vi en anmälan om skadedjur.


Du når Nomor på telefonnummer 0771-12 23 00, mer information finns på deras hemsida. Där finns även ett kontaktformulär du kan fylla i för att kontakta dem.

Studsmattor

Som markägare är vi på Mariehus, enligt Ordningslagen, ansvariga för lekredskap som exempelvis studsmattor och liknande ute på våra områden. Därför tvingas vi tyvärr förbjuda att dessa ställs ut på vår mark, helt enkelt för att vi inte kan ta ansvar för att ingen skadar sig på dem.

Störningar

Alla har rätt till lugn och ro i sin bostad, därför ska du veta att vi hjälper till om du får problem. Hus ska sova mellan klockan 22.00 – 08.00.


Får du din nattsömn störd ringer du till Securitas Trygghetsjour på telefonnummer 010-470 53 00. De tar emot din anmälan och skickar den vidare till jourbilen.


Om Trygghetsjouren varit på plats så rapporteras detta till oss och vi kontaktar den som stör. I vissa fall gör vi även hembesök.


Om störningen upprepas görs en grundlig utredning om orsaken till störningen. Den ansvarige personen får en varning om att hyresavtalet kan sägas upp. Om en hyresgäst grovt eller vid upprepade tillfällen bryter mot våra regler har vi, för att skydda övriga hyresgäster mot störning, rätt att säga upp avtalet enligt § 42 och § 46 i Hyreslagen.


Vi har allmänna ordningsregler som ska följas för att alla hyresgäster ska trivas. Här finns exempel på aktiviteter som kan uppfattas som störande och som därför ska undvikas.

 • Undvik att utföra arbeten eller aktiviteter som kan vara störande för grannarna, som att spela hög musik eller ha för hög volym på radion eller tv:n. Även högljudda diskussioner och rop hörs mer än du tror. Andra aktiviteter som kan anses störande för dina grannar är att spela instrument, tvätta sent på kvällen eller duscha nattetid.
 • Det är inte tillåtet att skaka eller piska mattor på balkongen.
 • Håll alla husdjur kopplade inom bostadsområdet.
 • Det är inte tillåtet att mata fåglar från balkong eller fönster.

Söka lägenhet/bostad

För att kunna söka lägenhet hos oss måste du vara godkänd som kund hos oss.

 • Du ska ha fyllt 18 år
 • Du ska inte ha någon hyrsskuld
 • Du ska inte ha några betalningsanmärkningar
 • Du ska ha goda referenser från tidigare hyresvärd
 • Du ska kunna betala hyran med din inkomst

Börja först med att läsa igenom reglerna för vår bostadskö och vårt aktiveringskrav. Du får då en beskrivning på vilka regler som gäller för att få en bostad hos oss och hur vårt kösystem fungerar.


Du kan göra tre (3) intresseanmälningar inom samma period.


För att tacka ja till ett erbjudande loggar du in på Mina sidor. Där finns en rubrik som heter Erbjudande. Klickar du på den kommer dina aktuella erbjudanden upp med en ruta där du svarar Ja eller Nej. Den som svarar Ja på ett erbjudande och som dessutom har högst köpoäng samt är godkänd som kund tilldelas lägenheten. Vi tar kontakt med dig för kontraktsskrivning. Du kan komma upp till oss för att skriva under avtalet men det går även att signera via BankID eller Mobilt BankID.

Tapetsera själv

Du får måla och tapetsera själv i din lägenhet på egen bekostnad. Men tänk på att det ska vara snyggt och proffsigt gjort samt att färgvalen ska kunna accepteras av nästkommande hyresgäst.


Vid en avflyttningsbesiktning bedöms tapetseringen av vår besiktningsman. Om arbetet inte blir godkänt och inte bedöms som fackmannamässigt utfört blir du återställningsskyldig. Är lägenheten inte återställd vid avflyttning debiteras man som avflyttande hyresgäst för att vi ska återställa lägenheten.


Du får inte påverka badrum, köksutrustning, garderobsdörrar eller andra bestående beståndsdelar i lägenheten.

Tidigare inflyttning

Om avflyttande och inflyttande hyresgäster kommer överens om inflyttning vid tidigare datum än det datum då avtalet börjar gälla, kommer besiktning inte göras i lägenheten. I dessa fall ansvarar hyresgästerna själva för att vara överens runt städning av lägenheten och den inflyttande hyresgästen tar även över ansvaret för eventuella skador som finns i lägenheten.

Uppsägning av hyresavtal

Uppsägningstiden för en bostadslägenhet är tre hela kalendermånader. Exempelvis, om uppsägning kommer in till oss den 6 maj så upphör avtalet den 31 augusti.


Vid dödsfall gäller lite andra regler när man säger upp avtalet, då gäller en månads uppsägningstid om dödsbodelägarna så önskar. Detta under förutsättning att bostaden sägs upp inom en månad efter dödsfallet. Sägs avtalet upp senare så gäller tre månaders uppsägningstid, precis som vanligt. Observera att alla delägare i dödsboet måste skriva under uppsägningen. Vem som är ägare av dödsboet framgår av ett “Dödsfallsintyg med släktutredning” som du kan beställa från Skatteverket. Kopia på detta ska skickas in till oss ihop med uppsägningen. Vid dödsfall kan den efterlevande makan eller maken få överta lägenheten. För sambor gäller samma sak.


Du kan säga upp ditt avtal på Mina sidor med hjälp av BankID eller Mobilt BankID. Du kan också fylla i sektionen för uppsägning på baksidan av till hyresavtal och skicka in det till oss eller besöka oss under våra öppettider. Om du flyttar inom Mariehus görs uppsägningen i samband med att du undertecknar avtalet på den nya bostaden.

Värmen i lägenheten/bostaden

Som fastighetsägare har vi beslutat att bostäderna ska hålla en temperatur på cirka 20-22 grader. Det är den värmekomforten som ingår i hyran.


Värmen startar upp automatiskt via en givare som känner av utomhustemperaturen. Ju kallare det är utomhus, desto varmare är vattnet som pumpas ut till elementen i byggnaden. Blir det snabba förändringar i vädret som till exempel när det snabbt blir kallare så hinner inte uppvärmningssystemet med ordentligt och det kan då tillfälligt upplevas som kyligare i lägenheten.


Kalla element behöver inte betyda att det är för kallt i lägenheten. När elementen känner av att det är rätt temperatur så stängs de av. Därför kan du ibland känna att elementen är svala trots att det är kallt ute.


Se till att inte ställa möbler framför elementen, då fungerar inte termostaten som den ska. Håll ventiler rena från damm och smuts och de ska vara öppna för att få en ordentlig cirkulation på luften i din lägenhet.

Överlåta lägenhet/bostad

Om du delat hushåll med maka/make/sambo i minst tre år och personen varit skriven på adressen under denna tid kan du överlåta bostaden till denne. Har du en ungdom som bor hemma får han/hon överta ditt avtal om han eller hon har en inkomst som räcker till. Han/hon ska också varit skriven på din adress hela tiden och inte haft en egen bostad tidigare.

Dela
Senast uppdaterad 21 september, 2023 av Maria Andersson