Tillgänglighetsredogörelse

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Vi arbetar löpande med att förbättra tillgängligheten på webbplatsen. Det här sidan beskriver hur Mariehus.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är huvudsakligen förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är huvudsakligen förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

Kända brister

  • Vissa länkar på webbplatsen är inkonsekventa, men vi arbetar med att förbättra dessa.
  • Iframes/tredjepartstillägg saknar tillgängliga namn/etiketter.
  • Dokument i PDF-format, exempelvis blanketter och informationsblad.

Oskäligt betungande anpassning

Mariehus AB åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

  • Dokument i PDF-format som inte är fullt tillgängliga.

Innehåll som inte omfattas av lagen

En del innehåll på mariehus.se är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

  • Dokument och informationsmaterial som vi får av tredjepart.

Hur vi testat webbplatsen

Vi gör löpande interna tillgänglighetstester och externa granskningar.

Kan du inte använda delar av webbplatsen?

Om du behöver information från Mariehus i något annat format kan du kontakta oss.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav kan du kontakta oss för vår kännedom om problemet. Använd kontaktformuläret på sidan ‘Kontaktformulär’.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning DIGG har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Det är dit du vänder dig om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter.

Dela
Senast uppdaterad 4 augusti, 2021 av Maria Andersson