Privacy policy för webbplats mariehus.se

Behandling av personuppgifter för Mariehus ABs kunder

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss på Mariehus AB. Vi gör allt vad vi kan för att skydda dem från obehöriga. All behandling av personuppgifter sker utifrån bestämmelserna i den svenska integritetsskyddslagstiftningen.

Personuppgiftsansvarig

Mariehus AB är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen för den behandling av personuppgifter som sker inom företaget.

Kontakt

Om du har frågor om behandlingen av personuppgifter inom Mariehus AB kan du vända dig till vår Kundtjänst antingen via mejl eller telefon 0501-686 00.

Har du allmänna frågor om integritetsskyddet i vår verksamhet kan du vända dig till vårt personuppgiftsombud under adressen

Mariehus AB
Att: Personuppgiftsombud
Box 119
542 22 Mariestad

Ansökan om att bli hyresgäst hos oss

När du ansöker om en lägenhet och därmed blir kund hos Mariehus AB via en kundanmälan, antingen via vår hemsida mariehus.se eller via en ifylld ansökningsblankett, kommer dina personuppgifter registreras i vår kunddatabas och användas för administration för dina ärenden hos oss. Alla dina personuppgifter som finns i vårt marknadssystem är krypterade så de går inte att läsa ut av obehörig användare.

Uppgifterna kan också komma att användas för marknads- och kundanalyser, uppföljning och utveckling av Mariehus ABs tjänster samt för marknadsföringsändamål.

Personnummer registreras för att vi bland annat ska kunna teckna avtal med dig.

Hur länge finns uppgifterna kvar?

Vi behåller dina personuppgifter så länge de behövs för att vi ska kunna effektuera dina ärenden hos oss, eller så länge du själv är aktiv användare på Mina sidor. Är du själv inte aktiv som sökande på minst 6 månader kommer du med automatik raderas från våra system under förutsättning att du inte redan bor hos oss eller på annat sätt har förbindelser med Mariehus AB eller om inte andra lagliga skäl föreligger som till exempel bokföringslagen.

Uppgifter om företag

För enskild näringsidkare registreras personnummer eftersom det är förtagets organisationsnummer. Kontaktpersoner hos företag registreras med adress, telefonnummer, avdelning, e-postadress och befattning.

Registerutdrag och rättelser

Du har rätt att en gång per år få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas i Mariehus AB. Du ska i sådana fall begära detta skriftligt till personuppgiftsombudet:

Mariehus AB
Att: Personuppgiftsombud
Box 119
542 22 Mariestad

Om du anser att en uppgift om dig är fel eller missvisande bör du vända dig till Kundtjänst antingen via mejl eller telefon 0501-686 00.

Dela
Senast uppdaterad 6 augusti, 2021 av Maria Andersson