Miljömål

Följande punkter har fastställts som övergripande miljömål och ska ligga till grund för miljöarbetet och detaljerade miljömål.

  • minska mängden osorterat avfall från verksamheten
  • minska förbrukningen av fossila bränslen
  • minska energi- och vattenförbrukning
  • projektering och planering ska utföras med miljöhänsyn
  • använda leverantörer och entreprenörer som kan uppvisa ett bra miljöarbete
  • hushållning med naturresurser
Dela
Senast uppdaterad 3 augusti, 2021 av Maria Andersson