Aktiveringskrav

När du blivit tilldelad en lägenhet hos oss så nollas dina köpoäng och du spärras från att söka nytt boende under nio månader, det betyder att du måste bo i din lägenhet i ett år innan du kan byta till en annan lägenhet hos oss. Under den tiden samlar du självklart nya köpoäng men du kan inte anmäla intresse på ny bostad förrän nio-månaders-spärren är borta.

Enligt den nya dataskyddsförordningen finns numera lagkrav på ett aktivt samtycke från dig som kund för att vi ska kunna fortsätta spara dina uppgifter. Dessa samlar vi in genom aktiveringskravet.  Det innebär att du måste logga in på Mina Sidor minst en gång per år för att behålla dina köpoäng och stå kvar som sökande i vår bostadskö. Som boende hos oss så raderas inte ditt konto men dina köpoäng raderas om du inte loggar in en gång per år. Anledningen till att ditt konto, Mina Sidor, inte raderas är att du som hyresgäst alltid har tillgång till Mina Sidor.

Det finns tre olika kundkategorier hos oss och lite beroende på vilken kategori du tillhör så fungerar det på lite olika sätt.

  • Extern sökande, alltså du som inte redan bor hos oss, och står i kö – måste logga in minst en gång per år annars raderas kontot.
  • Boende hos oss och som står i kö – måste logga in minst en gång per år, annars förloras köpoängen. Men även om köpoängen raderas så finns kontot kvar för att du ska kunna använda funktionerna på “Mina sidor”.
  • Boende hos oss och som inte står i kö – måste inte logga in utan har kontot kvar så länge avtalsrelation med Mariehus finns för att du ska kunna använda “Mina sidor”-funktionerna.

Det skickas ut påminnelse om att ditt konto är på väg att bli inaktiverat/raderat hos oss 30 dagar innan datumet för inaktivering/radering inträffar. Därför är det mycket viktigt att du har rätt kontaktuppgifter på Mina Sidor då påminnelsen skickas ut via mejl. Även om du inte får någon påminnelse så är det ditt ansvar att hålla din kundanmälan aktiv genom att logga in på Mina Sidor minst en gång var sjätte månad.

Har du frågor?

För mer information så ta kontakt med Eric Svensson på telefon 0501-686 16 eller skicka ett mejl till Eric.

Dela
Senast uppdaterad 11 mars, 2024 av Maria Andersson