Inflyttning – Välkommen till oss!

Från och med klockan 12.00 den dag som ditt hyreskontrakt börjar gälla, kan du flytta in i din nya bostad. Skulle denna dag infalla på en helgdag så säger hyreslagen att det är nästkommande vardag som gäller som inflyttningsdag.

Parkeringstillstånd

Under din pågående inflyttning kan du få ett tillfälligt parkeringstillstånd av oss. Säg till oss när du hämtar dina nycklar så får du med dig ett p-tillstånd direkt. Tänk på att andra regler kan gälla i centrum där Mariehus inte äger marken! Här kan vi inte bevilja eller ge ut ett tillfälligt parkeringstillstånd.

Var hämtar jag mina nycklar?

Nycklar till din nya bostad hämtar du på Mariehus kontor. Till varje lägenhet finns minst 3 stycken nycklar. Ta med din legitimation så vi vet att nycklarna kvitteras ut av rätt person, dvs kontraktsinnehavaren.

Vill du att någon annan ska hämta dina nycklar åt dig måste du fylla i en fullmakt. Fullmakten talar om vem som är fullmaktslämnare och fullmaktstagare.

Skriv ut den, fyll i och skriv under med din namnteckning. Fullmaktstagaren måste sedan ha med sig fullmakten, ditt hyresavtal och sin egen legitimation för att kunna kvittera ut dina nycklar.

Avflyttande hyresgäst har ansvaret för att lämna in nycklarna till oss när dennes kontrakt upphör. Skulle det visa sig att det fattas nycklar till lägenheten så kommer vi att byta ut hela låset.

Uthyrningen

För mer information så ta kontakt med Eric Svensson på telefon 0501-686 16 eller skicka ett mejl till Eric

Dela
Senast uppdaterad 30 juli, 2021 av Maria Andersson