Sopsortering

Sopsortering, källsortering och återvinning

I alla Mariehus fastigheter är det källsortering som gäller. Det innebär att i ditt bostadsområde, eller i dess närhet, finns återvinnings­stationer med behållare för förpackningar av papper, plast, glas och metall. Hushållssopor läggs i kärl avsett för hushållssopor.

Grovsopor

Grovsopor, batterier, elektriska apparater och kemikalier ska du lämna på en avfallsanläggning. Avfallsanläggningen i Mariestad, Bångahagen, tar hand om grovsopor och farligt avfall etc. Öppettider och mer information finns på AÖS webbplats, Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS)

Farligt avfall

Farligt avfall innehåller ämnen som är skadliga för människor, djur och vår natur. Därför måste de slängas på bestämda platser där de får ett säkert omhändertagande. Det som är skadligt med farligt avfall är att de innehåller ämnen som exempelvis är giftiga, cancerframkallande, frätande eller smittförande. Hamnar avfallet ute i naturen tar det mycket lång tid för det att brytas ned och vissa ämnen bryts inte ner alls.

Exempel på farligt avfall som ofta hamnar i hushållssoporna:

  • Hårspraysburkar
  • Nagellack
  • Rengöringsmedel
  • Mediciner
  • Småbatterier
  • Kasserade elprodukter med batteri, till exempel leksaker, eltandborste eller spelande gratulationskort
  • Superlim

De farliga ämnena kan finnas i väldigt små mängder i olika produkter men tillsammans kan de göra stor skada om de hamnar fel. Därför är det viktigt att de sorteras rätt. Gamla mediciner lämnar du tillbaka till apoteket.

Länkar

Avfall Sverige
Förpacknings- och tidningsinsamlingen
Sveriges avfallsportal
Recycle, information in different languages

Dela
Senast uppdaterad 17 augusti, 2023 av Maria Andersson