Mariagatan avstängd för VA-sanering

Under april påbörjades arbetet med att byta ut dåliga vattenledningar i Mariagatan. Arbetet utförs av NCC Construction och beräknas pågå till den 8 juli.

Mariagatan kommer att vara avstängd för genomfartstrafik på Stockholmsvägen – Blombackagatan. Under byggtiden leds trafiken från Sandbäcksvägen mot Stockholmsvägen via Drottninggatan mot centrum. Trafiken från Stockholmsvägen mot Sandbäcksvägen leds omvänd väg tillbaka.

Gående och cyklister

Avstängd sträcka på Mariagatan kommer att hållas öppen för gående och cyklister med tidvis begränsad framkomlighet.

Busstrafik

Lokaltrafiken kommer att ledas via Östra Järnvägsgatan.

källa: Mariestads kommun, med reservation för eventuella förändringar

Dela
Senast uppdaterad 10 maj, 2016 av Maria Andersson