Hyresförhandlingar 2023

Mariehus och Hyresgästföreningen har enats om att hyresökningen för år 2023 blir 3,5 % för alla våra lägenheter där uppvärmningen ingår i hyran. För de som har så kallad kallhyra har vi enats om att hyresökningen blir 2,75 %.

Hyresgästföreningen, Fastighetsägarna och Sveriges Allmännytta har gemensamt kommit överens om vilka faktorer som ska vara vägledande under hyresförhandlingarna för år 2023 – 2026. Det har varit en stor utmaning att nå samsyn men efter tre förhandlingstillfällen har vi ändå lyckats nå en samsyn.

Mariehus kommer ha mycket stora kostnadsökningar under 2023 men den nya förhandlingsmodellen medger inte en kraftig hyreshöjning utan kraftiga ökningar och minskningar ska istället jämnas ut under tre års tid.

Jag är nöjd med att Hyresgästföreningen och Mariehus gemensamt kan och vill ta ett stort ansvar för att vi ska ha ekonomi att hantera våra fastigheter vad gäller underhåll men också sköta de löpande utgifterna vad gäller underhåll men också sköta de löpande utgifterna såsom uppvärmning, el Vatten- och Avlopp, renhållning med mera” säger Hans Boskär, tillförordnad VD och fortsätter:

Vi är alla smärtsamt medvetna om de kraftiga höjda priserna som våra hyresgäster tvingas hantera i vardagen på i stort sett allt och även vi som ett allmännyttigt bostadsföretag måste vara med och dra vårt strå till stacken och ta vårt samhällsansvar för att inte elda på inflationen, avslutar Hans Boskär, tillförordnad VD för Mariehus AB.

Vid frågor kontakta tillförordnad VD Hans Boskär på telefonnummer 0501-686 19

Dela
Senast uppdaterad 2 januari, 2023 av Maria Andersson