Coronavirus

Med anledning av att det nu åter är en mycket stor risk för smittspridning av Coronavirus i Sverige ber vi dig att inte besöka vårt kontor om du absolut inte måste.

Vi ber våra besökare till vårt kontor och våra områdeskontor att inte komma in om man har besvär av feber, hosta, halsont, snuva, andningssvårigheter eller har varit i ett område där smittspridning pågår eller har varit i kontakt med person med misstänkt Coronavirusinfektion.

Vi uppmanar dig då istället att göra dina ärenden digitalt på Mina sidor eller ringa till oss på 0501-686 00.

Vi ber dig också att avvakta med att göra felanmälan av din lägenhet som inte är akut. Detta för att hindra smittspridning bland vår personal.

Undvik att besöka äldre personer eller personer som du vet tillhör riskgruppen om du har symptom som beskrivs ovan. De som räknas till riskgruppen är personer med till exempel astma, luftvägs- och andningsbesvär samt diabetes.

Håll dig uppdaterad genom att följa myndigheternas rekommendationer.

Mariestads kommuns hemsida hittar du mer utförlig information.

Dela
Senast uppdaterad 25 februari, 2021 av Maria Andersson