Vi ändrar inriktning på vår nybyggnation i Lyrestad

Mariehus ABs styrelse beslutade den 27 oktober att förändra inriktningen på den tänkta nybyggnationen i Lyrestad.

Från början planerades en nybyggnation av totalt 12 lägenheter med carport. Tyvärr har det höga kostnadsläge som finns i hela byggbranschen just, gjort att projektet blir så dyrt att det inte går att räkna hem samt att hyrorna blir allt för höga.

Styrelsen tycker det dock är viktigt att hitta en möjlighet att bygga nya lägenheter i Lyrestad. Styrelsen har därför givit Mariehus ABs verkställande direktör i uppdrag att utreda möjligheten till nybyggnation i mindre skala med god boendestandard.

Vi gör nu ett omtag och jag har goda förhoppningar om att det går att hitta en lösning som det ändå finns ekonomi i trots det höga byggkostnadsläget, säger Hans Boskär tf VD för Mariehus AB.

Vi i Mariehus AB behöver nu tänka om och titta på en mer flexibel lösning som har storproduktionens ekonomiska fördelar och som gör att vi kan hitta något rimliga hyror till våra kommande hyresgäster.

Om allt löper på som vi har tänkt, hoppas vi att byggstart ska kunna ske under kvartal 3 nästa år, avslutar tf VD Hans Boskär.

Dela
Senast uppdaterad 7 november, 2022 av Hans Boskär