Trafikinformation

Trafikinformation centrala Mariestad 17-20 juni

Nygatan mellan Kungsgatan och Södra Torggatan kommer att få begränsad framkomlighet från måndag 17 juni till och med torsdag 20 juni.

Halva vägbanan på berörd sträcka på Nygatan kommer att spärras av för diverse arbete vid Knallenhuset. Det handlar bland annat om fönster- och takarbete.

Det kommer råda totalförbud för biltrafik till och från centrala Mariestad. Det är bara fordon med tillstånd som är tillåtna.

Samtliga trafikanter hänvisas till rekommenderade färdleder med hjälp av orangea vägvisare.

Fordon med tillstånd att passera är:

  • Bussar i linjetrafik, tillståndet gäller i båda färdriktningar. Tillståndet gäller inte turistbussar.
  • Kommunala servicefordon.
  • Leveranstransporter endast till Mariestads centrum (gäller ej genomfart). Inga leveranstransporter i södergående färdriktning mot Göteborgsvägen är tillåtna.

Källa: Mariestads kommun

Dela
Senast uppdaterad 11 juni, 2024 av Maria Andersson