6,15% i yrkande inför hyresförhandlingarna

Mariehus yrkar hos Hyresgästföreningen en höjning av hyran med 6,15 procent från och med 1 januari 2023, för de med kallhyra yrkar vi 6 %.

Hyresgästföreningen, Fastighetsägarna och Sveriges Allmännytta har gemensamt kommit överens om vilka faktorer som ska vara vägledande under hyresförhandlingarna för 2023–2026.

Mariehus yrkande på 6,15 % baseras på denna trepartsmodell. Modellen ska använda sig av den genomsnittliga kostnadsutvecklingen för 2,5 år (2020-01-01—2022-06-30) avseende hyresförhandlingarna för hyrorna år 2023. De fem faktorer som ska viktas och vägas samman är:

  • De lokala taxebundna avgifternas utveckling
    • De lokala förvaltnings- och underhållskostnaders utveckling
    • Ränteutvecklingen i riket
    • BNP per capita och BNP i riket
    • Konsumentprisindex med fast ränta (KPIF-H) i riket

Modellen bygger alltså på den genomsnittliga kostnadsutvecklingen under de senaste 2,5 åren.

– Mariehus ABs kostnadsutvecklingen har varit låga under 2020-2022, det gör att vi lägger ett tydlig lägre yrkande jämfört med många andra fastighetsägare, säger tf VD Hans Boskär. och fortsätter – vi står upp för trepartsöverenskommelsen, trots den kraftiga kostnadsökningen som vi ser kommer att ske, för år 2023 och som innebär ca 13 mnkr (drygt 11 %) i kostnadsökning för Mariehus AB. Den nya förhandlingsmetoden innebär att den kommande kraftiga kostnadsökningen för år 2023 års ska vägas in under tre års tid, för hyrorna 2024–2026 och inte som det varit tidigare då såväl fastighetsägaren som hyresgästföreningen gemensamt skulle försöka se in i framtiden och förutse vad för kostnader som kommer nästkommande år.

Den nya förhandlingsmodellen är i grunden positiv och det gäller nu för båda parter att ta ansvar och stå upp för denna modell även om det blir ekonomiskt ansträngt för både Mariehus kassa såsom för våra hyresgäster och deras plånböcker, avslutar tf VD Hans Boskär.

Dela
Senast uppdaterad 15 november, 2022 av Hans Boskär